ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

59275592765927759279

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 16-18 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายบุญธรรม จันทะวงค์ ช่างซ่อมบำรุง ช4 และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ พนักงานห้องปฏิบัติการ ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย