จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโป่ง ม.6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโป่ง ม.6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

1215995

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 17 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาโป่ง ม.6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 32 ราย