ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2564

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2564

141784141829141828

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 16 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมมารถ สยมภาคเกษตรจังหวัดลำปางเป็น ประธาน