จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

S 20848869S 20848873S 20848876S 20848877

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 12 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีหน่วยงานเข้าร่วม 26 หน่วยงาน มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการรวม 350 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว