ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พระพิรุณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครบรอบ 39 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พระพิรุณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครบรอบ 39 ปี

11122233334444

 

ันที่ 12 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พระพิรุณ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครบรอบ 39 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง