ร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43

ร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43

139618139586

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 11 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 43 ณ ห้องจันผา ชั้น 2 โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พิธีเปิดโดย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน