ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่3/2564

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่3/2564

01030410

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 8 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมประชุมแนวทางการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวภาคเหนือตอนบน ครั้งที่3/2564 ณ.ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20คนโดยมีนางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ลำปางข้าวเป็นประธาน