ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564

142363142364142365142366

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆ และการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน