เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมและทำบุญตักบาตร พระ จำนวน 30รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมและทำบุญตักบาตร พระ จำนวน 30รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

S 53633031S 53633033S 53633038S 53633039

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมและทำบุญตักบาตร พระ จำนวน 30รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี