ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

S 8650844S 8650846S 8650847

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี