คณะทำงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะทำงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 

15620156211562215623

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นำโดย นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และคณะทำงานฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ผลการตรวจพบว่าปริมาณและวัสดุคงคลังครบถ้วนและถูกต้องตามบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์พืช