ติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

ติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

153119153122153126153124

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ มอบหมายให้นายภูบดินทร์ จันนันโท นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีผู้ติดตามนิเทศในครั้งนี้ 1 ท่าน