เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดตาก

39244392453924639247

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดตาก