คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทำการตรวจสภาพโรงงาน (โรงงานเพิ่มศักยภาพฯ) และความพร้อมก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6

คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทำการตรวจสภาพโรงงาน (โรงงานเพิ่มศักยภาพฯ) และความพร้อมก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6

44403444054440644407

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ทำการตรวจสภาพโรงงาน (โรงงานเพิ่มศักยภาพฯ) และความพร้อมก่อนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6