ร่วมประชุมหารือโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ของจังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมหารือโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ของจังหวัดลำปาง

498349844985

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 29 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ของจังหวัดลำปาง โดยมีนายนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง