ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

0CA6BF4B 1E34 4F7E AF51 881229EABD2E L0 0017D2E8C4F D81F 4772 81AC 47B66C568628 L0 00178CBA5E0 CFEB 4BD1 AB78 C75402953C61 L0 001

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 29 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการน้ำตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในทุกมิติ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
ณ บริเวณริมแม่น้ำวัง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง