ร่วมติดตามคณะกรรมการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

ร่วมติดตามคณะกรรมการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

S 33947653S 33947657S 33947659S 33947662

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายภูบดินทร์ จันนันโท นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมติดตามคณะกรรมการตรวจนับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว โดยเข้าตรวจนับ จำนวน 3 จุด ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่พริก ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแม่ปุ และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด