ประชุมพิจารณาการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2564

ประชุมพิจารณาการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2564

S 33775622S 33775623S 33775627

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมพิจารณาการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง