คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

246068246070246076246077

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 19-23 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 คุณภาพดี ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และบ้านทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยได้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ในการจัดซื้อครั้งนี้จำนวนประมาณ 390,000 กิโลกรัม