ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

S 28442646S 28442648S 28442650S 28442652

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 12 - 15 มกราคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามให้คำแนะนำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พบว่าข้าวอยู่ในระยะปักดำ ได้แนะนำให้เกษตรกรคุมหญ้าในแปลงนาหลังปลูกได้ 5-10 วัน ต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก