นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2564

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 

S 31342658S 31342660S 31342661S 31342663

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2564 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง