ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 1 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 1 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564

135050722 2681517705493159 3541315036992991117 oS 31342651S 31342653S 31342656

 

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ครั้งที่ 1 และประกาศยุทธศาสตร์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง