ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่12/2563

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่12/2563

235520235521

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่12/2563ประธานที่ประชุมโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่ประชุมได้แนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน6คน การเฝ้าระวัง/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่1เป้าหมาย 32%และเบิกได้จำนวน30.30%และ เตรียมประกาศการงดเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1ก.พ.-30เม.ย.2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปางมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆรวม73แห่ง