จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

S 50733065S 50733067S 50733069S 50733071

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 27 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 (แปลงสำรองพันธุ์)รายละเอียดดังนี้
1. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 245 กระสอบ
2. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดอนแก้ว ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน 120 กระสอบ