เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและกิจกรรมของจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและกิจกรรมของจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

S 30285827S 30285830S 30285829

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธีและกิจกรรมของจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมให้แนวทางการปฏิบัติ และความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม จำนวน 95 คน