่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

S 16474121S 16474124S 16474126

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 24 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 300 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว แจกแผ่นพับองค์ความรู้เรื่องข้าวต่างๆ และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว