เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง

S 16089116S 16089120S 16089122S 16089123

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน : Keep soil alive, protect soil biodiversity” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และมอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน