เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงขนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงขนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

805138805140

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 12 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงขนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง