ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563

ข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563

S 28827654S 28827655S 28827659S 28827662

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมคณะข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563 โดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมประชุมจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนภูมิภาคภาค เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 210 คน