ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายบังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายบังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

802490802493802496

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางปาริชาติ ขันคลาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายบังคม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง