เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

299586299588299589

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง