เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำความสะอาด พัฒนาชุมชนริมแม่น้ำคลอง ณ บริเวณแม่น้ำวัง (หลังวัดบ้านต้า) หมู่ 10 ตำบลชม

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ   เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำความสะอาด พัฒนาชุมชนริมแม่น้ำคลอง ณ บริเวณแม่น้ำวัง (หลังวัดบ้านต้า) หมู่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

S 8749089S 8749090S 8749091S 8749093

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการทำความสะอาด พัฒนาชุมชนริมแม่น้ำคลอง ณ บริเวณแม่น้ำวัง (หลังวัดบ้านต้า) หมู่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี