ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดลำปาง

224338224339

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 4 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดลำปางประธานที่ประชุมโดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดวันจัดงานในวันที่อังคาร 15 ธันวาคม2563 ที่สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีหน่วยงานแจ้งเข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน13แห่งและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกษตรกร ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ลำปาง