เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

S 15269910S 15269912S 15269913S 15269914

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 3 ธันวาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ กองนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (หนองกระทิง)