กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จ่ายกระสอบปอบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดซื้อคืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2563

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จ่ายกระสอบปอบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดซื้อคืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2563 

27993279952799728000

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 24 - 27  พฤศจิกายน 2563
                      นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จ่ายกระสอบปอบรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดซื้อคืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ฤดูฝน ปี 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง