เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดชี้แจงการจ้างงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดลำปาง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดชี้แจงการจ้างงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดลำปาง

221040221041

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดชี้แจงการจ้างงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่จังหวัดลำปาง ประธานที่ประชุมโดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สรุปผลการคัดเลือกการจ้างงานจำนวน 58คนและชี้แจงขั้นตอน/เงื่อนไขการปฏิบัติงาน การจ้างงาน สำหรับผู้รับจ้างพร้อมทั้งรับสมัครเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่1ธ.ค.2563 รวม10เดือนค่าตอบแทนเดือนละ9000บาท และถาม-ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่โครงการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง มีผู้ร่วมประชุม รวม 45 คน