ประชุมวางแผนปลูกและแผนเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

ประชุมวางแผนปลูกและแผนเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

S 26009635S 26009637S 26009639

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ประชุมวางแผนปลูกและแผนเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 พร้อมจ่ายเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปเพาะปลูก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย