เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

S 14237701S 14237702S 14237704S 14237707

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประธานพิธีเปิดงานโดย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 300 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว แจกแผ่นพับองค์ความรู้เรื่องข้าวต่างๆ และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว