คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563  ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

S 47169573S 47169576S 47169577S 47169578

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 27-30 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งม่านเหนือ (รวม) จำนวน 5 ราย พื้นที่ 48 ไร่ ผ่านพื้นที่ 48 ไร่
2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง จำนวน 7 ราย พื้นที่ 87 ไร่ ผ่านพื้นที่ 87 ไร่
3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยทราย จำนวน 7 ราย พื้นที่ 109 ไร่ ผ่านพื้นที่ 109 ไร่
4. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าส้มป่อย จำนวน 1 ราย พื้นที่ 10 ไร่ ผ่านพื้นที่ 10 ไร่
5. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทรายใต้ จำนวน 2 ราย 15 ไร่ ผ่านพื้นที่ 15 ไร่