ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ โรงงาน และบูชาพระโพสพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2564

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ โรงงาน และบูชาพระโพสพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2564

S 12386362S 12386364S 12386366S 12386370

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 26 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ โรงงาน และบูชาพระโพสพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2564 และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน