เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันปิยมหาราช

เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช

S 46972949S 46972952S 46972953S 46981135

ศมข.ลำปาง: วันที่ 23 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำทีมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี ดังนี้
- ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563
-ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์ เจริญภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี