คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563  ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

S 46956567S 46956569S 46956572S 46956574

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 20-22 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งม่านเหนือ (รวม) จำนวน 5 ราย พื้นที่ 56 ไร่ ผ่านพื้นที่ 56 ไร่
2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง จำนวน 9 ราย พื้นที่ 88 ไร่ ผ่านพื้นที่ 88 ไร่
3. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระเจ้าทันใจ จำนวน 2 ราย พื้นที่ 25 ไร่ ผ่านพื้นที่ 25 ไร่
4. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีหมวดเกล้า (รวม) จำนวน 1 ราย พื้นที่ 6 ไร่ ผ่านพื้นที่ 6 ไร่