ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

S 12140585S 12140577S 12140580S 12140581

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมได้ร่วมกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้า เพื่อบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้