เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนาม “สมเด็จย่า”

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนาม “สมเด็จย่า”

S 45711374S 45711377S 63586318

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนาม “สมเด็จย่า” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง