ให้ความรู้วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในห้องปฏิบัติการ แก่คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จำนวน 13 ราย

ให้ความรู้วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในห้องปฏิบัติการ แก่คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จำนวน 13 ราย

S 6742023S 6742025S 6742027S 6742026

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 19 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้กลุ่มควบคุมคุณภาพ ให้ความรู้วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในห้องปฏิบัติการ แก่คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จำนวน 13 ราย