ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

S 46809285S 46809288S 46809293S 46809294

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 ระยะโน้มรวง ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านทุ่งม่านเหนือ (รวม) จำนวน 10 ราย พื้นที่ 81 ไร่ ผ่านพื้นที่ 74 ไร่ ไม่ผ่านพื้นที่ 7 ไร่
2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าส้มป่อย (รวม)จำนวน 8 ราย พื้นที่ 72 ไร่ ผ่านพื้นที่ 72 ไร่