เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

S 26902712S 26902714S 26902718

S 26902716

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยนางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายภูบดินทร์ จันนันโท นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง