เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา(เขื่อนยาง) เทศบาลนครลำปาง

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา(เขื่อนยาง) เทศบาลนครลำปาง

746747748752

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และแม่บ้าน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา(เขื่อนยาง) เทศบาลนครลำปาง