เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

S 26878070S 26878073

S 26878077S 26878079

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยนางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายภูบดินทร์ จันนันโท นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมฯ