แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลทุ่งฝาย และตำบลบ้านเป้า เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
เก็บข้อมูลงานวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาและวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 1
ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เพื่อเป็นสิริมงคลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 2
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 4
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 5
ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และสภาพทั่วไปของโรงงานเพิ่มศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง 7